Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу

Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасного адміністративного права» є формування системи теоретичних і практичних знань в сфері адміністративного права; підготовка до наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців.
Опис
Ключові слова
адміністративне право
Бібліографічний опис
Миколенко О.І., Баламуш М.А., Добровольська Н.В. Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу: методичні вказівки (рекомендації) до вивчення навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» денного (вечірнього) відділення / О.І. Миколенко, М.А. Баламуш, Н.В. Добровольська; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. –52 с.
DOI
ORCID:
УДК