Розробка адекватних підходів психокорекції в стресових ситуаціях у співробітників підрозділів МНС

Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розробка адекватних методів оцінки психокорекції в стресових ситуаціях у співробітників підрозділів МНС і постійний моніторинг за їх станом — важливий напрям медико–психологических досліджень. У статті пропонується новий підхід до розробки інструментарію психологічної оцінки, обговорюються психометричні властивості тесту NEO PI-R як інструменту дослідження психологічного портрета співробітників підрозділів служби порятунку МНС.
Опис
Ключові слова
психокорекція, стрессові ситуації, психологічна оцінка, співробітники МНС, служба порятунку
Бібліографічний опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання" . – Одеса, 2008 . Вип. 1 : Соціально-психологічний та культурно-історичний потенціал особистості: матеріали конф. молодих науковців, 26 квітня 2008 р . – 2008.
DOI
ORCID:
УДК