Маніпуляція словотворення в політичних слоганах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Варто відзначити наукові дослідження професорки та мовознавців Зірки В.В., яка займається проблемами термінології, іншомовної лексики та мовних засобів ЗМІ: «Лінгвістика ХХІ ст.: нові дослідження і перспективи» (2008 р.); «Новий лексикон рекламних запозичень», «Неолексика в рекламі: необхідність чи реальність?» (2009 р.). Важливим також є доробок сучасних українських вчених, зокрема: структуру самого поняття «політичний дискурс» досліджують Н. Нагорна, І. Клименко, Н. Акінчиць, К. Серажим, А. Вовк, Н. Кондратенко; мовна гра як атрибут ЗМІ і політичного дискурсу покладена у центр дослідження Колоїз Ж.В., Космеди Т.А., Крутько Т.В.; маніпулятивний мовний вплив досліджують Кутуза Н.В., Ковалевська Т.Ю., Дяченко О.В., Зайцева М.О. та ін..
Опис
Ключові слова
словотворення, політичні слогани, лексика
Бібліографічний опис
Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи: зб. матеріалів: 1 Міжнар. Конгрес (22-23 верес. 2021 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філологічний ф-т [та ін.]. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2021.
DOI
ORCID:
УДК