Политико-идеологические проблемы реформирования украинского общества в современных условиях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Реформирование современного украинского общества требует системного подхода, предусматривающего качественные изменения всей совокупности социальных институтов и взаимосвязей между ними, обеспечивающих реализацию общественных потребностей, соответственно стандартам постиндустриального общества.
Опис
Ключові слова
реформирование украинского общества, современные условия
Бібліографічний опис
Збірка матеріалів 69-ї науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року. / ред. колегія: Л. М. Дунаєва, У. В. Варнава, Л. С. Смокова. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.
DOI
ORCID:
УДК