Макроекономічне середовище у функціональному аспекті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Макроекономічне середовищі з позицій системного підходу зазвичай розглядають як систему. Дослідження національного макроекономічного середовища з системних позицій вимагає в першу чергу вивчення його метасистеми, тобто середовища, яке грає важливу роль в його функціонуванні та розвитку.
Опис
Ключові слова
макроекономічне середовище, зовнішнє економічне середовище, дефіцит природних ресурсів
Бібліографічний опис
Матеріали VIІІ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально- економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів» (05 травня 2017 року, м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК