A guide to write an effective essay

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні вказівки призначені для студентів економіко-правового факультету спеціальностей 081, 073, 071. Мета вказівок полягає у вихованні у студентів навичок написання есе-думки, описового есе та навичок ефективного подання візуальної інформацію (графіки, діаграми, тощо). Актуальність даного виду письмової діяльності визначається не лише необхідністю розвитку навичок креативного мислення у студентів, а є одним із підготовчих етапів до складання міжнародних екзаменів. Матеріал розрахований як для аудиторної, так і самостійної роботи здобувачів.
Опис
Ключові слова
an opinion essay, a discussion essay, describing visual information, есе, авторська точка зору
Бібліографічний опис
A guide to write an effective essay: метод. рек. для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня I-III років навчання спец. 081 Право, 073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування / уклад. І. В. Рудік ; Одес. нац.. ун- т ім.. І. І. Мечникова. – Одеса : Жмай О. В., 2020. – 38 с.
DOI
ORCID:
УДК