Політика адміністрації Барака Обами на Близькому та Середньому Сході

Ескіз недоступний
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І І. Мечнікова
Анотація
Тема даної роботи «Політика адміністрацій Барака Обами на Близькому та Середньому Сході». Актуальність теми обумовлена наступним. В постбіполярний період, а надто після подій 11 вересня 2001 року, Великий Близький Схід поступово зайняв пріоритетне місце в глобальній стратегії США. Статус Великого Близького Сходу в зовнішньому курсі Вашингтона визначається рядом аспектів. Геополітичний аспект обумовлюється важливістю близькосхідного регіону в зовнішньополітичній стратегії США у зв'язку зі своїм географічним положенням: перебуваючи на стику Азії, Африки і Європи, він являє собою «міст» між Євразією й Африканським континентом. Економічний аспект – пов'язаний з нафтовими багатствами Близького Сходу, безпековий – з нагальною необхідністю стабілізації вибухонебезпечного регіону.
Опис
Ключові слова
Барак Обама, політика адміністрацій Барака Обами, Близький та Середній Схід, доктринальні засади зовнішньої політики США, інструменти зовнішньої політики США щодо країн Великого Близького Сходу
Бібліографічний опис
Шевченко, Ольга Володимирівна. Політика адміністрації Б. Обами на Близькому та Середньому Сході : дипломна робота спеціаліста / О. В. Шевченко; наук. кер. А. М. Захарченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН, Каф. міжнародних відносин. – Одеса, 2016. – 67 с.
DOI
ORCID:
УДК