Міждисциплінарний підхід при викладанні навчального курсу «Правові основи використання грунтово-земельних ресурсів»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасна освіта пов’язана з формуванням нових підходів, які ґрунтуються на інтеграції різних наук, спеціальностей, галузей знань. Під міждисциплінарними дослідженнями розуміється комплексне вивчення єдиного предмета досліджень представниками різних наукових дисциплін [1]. Основними чинниками розвитку міждисциплінарності як в науці, так і освіті є комплексність природи і суспільства; неможливість якісного дослідження об’єкта чи проблемних питань в межах однієї дисципліни [4]. Застосування міждисциплінарних підходів у сучасних грунтознавчо- географічних дослідженнях передбачає інтеграцію різних наук з метою спільного та більш якісного дослідження певних об’єктів, дає можливість отримати нові знання на значно вищому рівні.
Опис
Ключові слова
міждисциплінарний підхід, навчальний курс, правові основи, грунтово-земельні ресурси, земельно-правові норми
Бібліографічний опис
Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження : зб. матеріалів ІІ міжнар. конф. (Одеса, 5-6 лип. 2021 р.) / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 182 с.
DOI
ORCID:
УДК