Електронний документообіг у трудовому праві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Умови сьогодення вимагають діджигалізації усіх сфер життя. Правове регулювання трудових відносин визначено нормативними актами більшість, з яких є застарілими та такими, що не відповідають сучасним вимогам. Серед правників, які вивчали проблематику електронного документообігу у сфері трудових правовідносин варто відзначити Бурчак А., Поганську О., Трофименко М., Цесарського Ф. тощо.
Опис
Ключові слова
документообіг, трудове право, цифровий підпис
Бібліографічний опис
Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.‑практ. конф., яка присвячена 50‑річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.). – Харків : Право, 2019.
DOI
ORCID:
УДК