Феномен вигорання у телефонних консультантів як прояв їх особистісного перфекціонізму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано наукові підходи до дослідження синдрому емоційного вигорання. Розглянуто особливості прояву перфекціонізму у емоційній сфері особистості. Виявлено вплив перфекціонізму особистості на виникнення емоційного вигорання у телефонних консультантів.
В статье проанализированы научные подходы к исследованию синдрома эмоционального выгорания. Рассмотрены особенности проявления перфекционизма в эмоциональной сфере личности. Выявлено влияние перфекционизма личности на возникновение эмоционального выгорания у телефонных консультантов.
The article analyses the scientific approaches to the study of emotional burnout syndrome. We consider features of perfectionism in emotional personality. The influence of perfectionism personality to the occurrence of emotional burnout of telephone consultants.
Опис
Ключові слова
особистість, перфекціонізм, емоційне вигорання, емоційний стан, досконалість, личность, перфекционизм, эмоциональное выгорание, эмоциональное состояние, совершенство, personality, perfectionism, emotional burnout, emotional state, perfection
Бібліографічний опис
Молодий вчений
DOI
ORCID:
УДК