Зміни інтенсивності водної ерозії ґрунтів у зв’язку зі змінами клімату

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Сучасні зміни клімату в останні десятиліття і наявні прогнози клімату до кінця ХХІ століття свідчать про значну зміну як термічного режиму, так і режиму режиму атмосферних опадів в межах території України. У наявності значне підвищення середньої, мінімальної і максимальної температури повітря і збільшення тривалості безморозного періоду. Зміна режиму атмосферних опадів не настільки однозначно і диференційовано по території і сезонах року, проте в цілому також має місце деяке збільшення річної суми атмосферних опадів і збільшення в ній зливової складової.
Опис
Ключові слова
зміни клімату, водна ерозія ґрунтів
Бібліографічний опис
Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. 340 с. = Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. Special Edition. Book 2. Melioration, Land reclamation, Soil conservation, Agrochemistry, Humus state, Soil biology, Organic farming. Kharkiv: PE «Style-Izdat», 2018. 340 p.
DOI
ORCID:
УДК