Методичні підходи до вивчення методу трансмісійної електронної мікроскопії в межах курсу «Загальна цитологія»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчення методів електронної мікроскопії надзвичайно важливе при опануванні курсу «Загальна цитологія» Освітньо-професійної програми «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія та біохімія». Унікальні можливості для студентів 1 курсу щодо знайомства з методом електронно-мікроскопічного дослідження сформовані на біологічному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова завдяки підписаному договору про співпрацю з ДУ «Інститутом очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України». В лабораторії патологоанатомічних та електронно-мікроскопічних досліджень студенти першого року навчання мають можливість ознайомитися з трансмісійним електронним мікроскопом ПЕМ-100-01 (Україна), відпрацювати техніку електронно-мікроскопічної обробки зразків для ультраструктурного дослідження тканин при різних патологічних станах, зокрема, при токсичних і фізичних впливах та при моделюванні різних захворювань ока та внутрішніх органів.
Опис
Ключові слова
трансмісійна електронна мікроскопія, мікроскопія, загальна цитологія, методи електронної мікроскопії
Бібліографічний опис
Чеботар С. В. Методичні підходи до вивчення методу трансмісійної електронної мікроскопії в межах курсу «Загальна цитологія» / С. В. Чеботар, Н. І. Молчанюк // Проблеми та перспективи онлайн-навчання : матеріали метод. семінару в рамках XVIII Літньої школи «Молекулярна біологія, біотехнологія та біомедицина» (Одеса, 27 черв. 2023 р.) / редкол.: О. Ю. Зінченко, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – С. 31–32.
DOI
ORCID:
УДК