Командна робота здобувачів закладів вищої освіти при використанні засобів інформаційно-комунікаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасні заклади вищої освіти в умовах пандемії, воєнного стану та інших викликів суспільства готують конкурентно-спроможних та високо кваліфікованих фахівців у різних галузях. Навчання таких здобувачів здійснюється за стандартами вищої освіти із дотриманням вимог національної рамки кваліфікацій. Слід підкреслити, що закладені стандартами компетентності та результати навчання передбачають зокрема набуття майбутніми випускниками здатності працювати в команді та навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій. Здобувач повинен оволодіти вміннями працювати в команді, навчитися переконувати опонентів, проявляти витримку, йти на компроміс для досягнення результатів діяльності. Найефективнішим засобом вироблення таких умінь є групова робота, яку успішно можна організувати за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Отже, виникає потреба у розвитку зазначених компетентностей в будь-яких умовах, у тому числі в онлайн або змішаному навчанні.
Опис
Ключові слова
заклади вищої освіти, засоби інформаційно-комунікаційних технологій, командна робота, пандемія
Бібліографічний опис
Гвоздій С. П. Командна робота здобувачів закладів вищої освіти при використанні засобів інформаційно-комунікаційних технологій / С. П. Гвоздій, М. І. Ніколаєва //Проблеми та перспективи онлайн-навчання : матеріали метод. семінару в рамках XVIII Літньої школи «Молекулярна біологія, біотехнологія та біомедицина» (Одеса, 27 черв. 2023 р.) / редкол.: О. Ю. Зінченко, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – С. 6-9.
DOI
ORCID:
УДК