Актуальні проблеми недоговірної відповідальності у морському праві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Заподіяння майнової (матеріальної) шкоди іншій особі, за цивільним законодавством України, є підставою цивільно-правової недоговірної відповідальності як обов’язку відшкоду¬вати шкоду [1]. Таким чином, заподіяння шкоди є юридичним фактом, наявність якого є обов’язковою для покладення на особу обов’язку відшкодувати шкоду. Розглянемо деякі проблеми, які виникають з цього приводу у галузі міжнародного торговельного мореплавства.
Опис
Ключові слова
заподіяння майнової (матеріальної) шкоди іншій особі, сфера мореплавства, Регістр судноплавства України
Бібліографічний опис
Стрельцова Є. Д. Актуальні проблеми недоговірної відповідальності у морському праві / Є. Д. Стрельцова // Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (Одеса, 26-28 листоп. 2014 р.) / MOH України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. : І. С. Канзафарова, О. О. Нігреєва ; відп. секретар A. Л. Святошнюк. — Одеса : Астропринт, 2014. – С. 86–89.
DOI
ORCID:
УДК