Навчання на підготовчому відділенні для іноземних студентів (ПВІ) як процес адаптації до умов вузівського навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Адаптація іноземних студентів ПВІ в перший рік навчання у незнайомих для них умовах життя - це складний, багатоаспектний процес, що включає в себе соціальні, психологічні, комунікативні, побутові та інші проблеми. Нові умови пред’являють підвищені вимоги до особистості, якій необхідно, з одного боку, відповідати соціальним вимогам, з іншого – зберігати внутрішню стабільність і рівновагу.
Опис
Ключові слова
іноземні студенти, психологічна адаптація студентів, навчання, учбова діяльність, підготовче відділення
Бібліографічний опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання" ; відп. ред.: Л. П. Пономаренко . – Одеса : Принт Мастер, 2008 . [Вип. 2] : Теоретичні та практичні проблеми розвитку та реалізації потенціалу особистості : програма [та матеріали] Конференції молодих науковців, 30 квітня 2009 р., м. Одеса . – 2009 .
DOI
ORCID:
УДК