Психологічні особливості криз дорослості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вікова криза – це перехідний період між віковими етапами, який переживається людиною при переході від одного вікового етапу до іншого по завершенні певних стадій розвитку. В першу чергу ця криза обумовлена змінами, фізіологічними порушеннями в організмі, морфофункціональними перебудовами. Такі кризи прийнято називати нормальними, оскільки вони супроводжують людину на протязі життя.
Опис
Ключові слова
вікова криза, криза
Бібліографічний опис
Збірка матеріалів 69-ї науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року. / ред. колегія: Л. М. Дунаєва, У. В. Варнава, Л. С. Смокова. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015.
DOI
ORCID:
УДК