Характеристика суб’єкта злочину «Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної хвороби»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На підставі аналізу юридичної літератури та чинного національного законодавства сформульовані ознаки суб’єкта злочину «Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної хвороби», зокрема належність до категорії фізичних осіб; перебування на момент вчинення злочину у стані осудності; досягнення віку, з якого за цей злочин настає кримінальна відповідальність
Signs of subject of crime “Improper performance of professional duties, which caused infection with HIV or any other incurable disease” are defined and based on the analysis of juridical literature and existing national legislation. Also, belonging to the category of individuals; staying in a state of sanity at the time of the crime; the age of criminal responsibility.
Опис
Ключові слова
особа, злочин, суб’єкт злочину, склад злочину, об’єктивна сторона, кримінальна відповідальність, медичний працівник, вірус імунодефіциту людини, person, crime, subject of crime, objective aspect, criminal responsibility, medical worker, human immunodeficiency virus
Бібліографічний опис
Visegrad journal on human rights
DOI
ORCID:
УДК