Благодійна та гуманітарна допомога: правові та облікові аспекти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджувана тема є актуальною, оскільки поняття благодійної допомоги ототожнюють з гуманітарною допомогою, у зв’язку з тим, що їх надають на умовах безповоротності та безоплатності. Але в бухгалтерському обліку існують принципові відмінності при відображенні таких надходжень.
Опис
Ключові слова
благодійна допомога, гуманітарна допомога, правові та облікові аспекти
Бібліографічний опис
Матеріали 77-ї наук. конф. професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (23–25 листоп. 2022 р., м. Одеса) / відп. ред. О. В. Побережець ; ред. кол.: А. Л. Святошнюк, Т. В. Степанова та ін. – Одеса : Олді+, 2022.
DOI
ORCID:
УДК