Крутянський ключ: нарис з історії Кодимського району

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У книзі «Крутянський ключ: нарис з історії Колимського району» автори, використавши значний обсяг опублікованих і архівних джерел та документів, описують історію окремих населених пунктів краю, які, зокрема, у другій половині XVIII століття входили до Крутянського ключа князів Любомирських. Книга ілюстрована картами, планами та фотознімками, а також містить додатки з історії релігійного життя, документи та спогади очевидців різних років і мешканців Колимського району. Видання рекомендується історикам, краєзнавцям, учням, студентам, учителям шкіл і всім, хто цікавиться історією свого регіону
Опис
Ключові слова
Кодимське порубіжжя, Крутянський ключ, князі Абамелік, пореформний період, роки революції та громадської війни, період НЕПу, колгоспне будівництво, голодомор, репресії, війна, роки окупації
Бібліографічний опис
Аргатюк, С. С. Крутянський ключ: нарис з історії Кодимського району / С. С. Аргатюк, В. Г. Кушнір; вступ. слово: В. Маньковський; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Одеська обл. спілка краєзнавців. – Одеса : Одеська міська друкарня (КП ОМД), 2010. – 254 с.
DOI
ORCID:
УДК