Прогностична функція науки адміністративного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
У статті розкривається зміст прогностичної функції науки адміністративного права та аналізуються проблеми, які впливають на якість реалізації цієї функції.
В статье раскрывается содержание прогностической функции науки административного права и анализируются проблемы, влияющие на качество реализации этой функции.
The article reveals the prognostic function science of administrative law and analyzes the problems that affect the quality of the implementation of this function.
Опис
Ключові слова
наука адміністративного права, функції науки, галузева наука, прогностична функція, наука административного права, функции науки, отраслевая наука, прогностическая функция, science of administrative law, function of science, industrial science, predictive function
Бібліографічний опис
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
DOI
ORCID:
УДК