До визначення поняття «останнє місце проживання» стосовно до інституту «міжнародного» спадкування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У сучасних умовах активізація міжнародних зв’язків, різноманітних відносин між фізичними та юридичними особами різних держав викликає необхідність звернення до аналізу приватноправових відносин міжнародного характеру, серед яких особливе місце посідають спадкові відносини з іноземним елементом. Як відомо, загалом у сфері правового регулювання спадкових відносин виникає багато юридичних проблем, які додатково ускладнюються наявністю у цих відносинах іноземних характеристик, які пов’язані, зокрема, з фактом постійного проживання спадкодавця-іноземного громадянина на території держави, громадянином якої він не був, або знаходженням спадкового майна на території іншої держави та ін., що відображає зв’язок цих відносин з правовими системами щонайменше двох країн.
Опис
Ключові слова
останнє місце проживання, міжнародне спадкування, правове регулювання
Бібліографічний опис
4-і економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Одеса, 13 листоп. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК