Акцесорні кластогенні циркони древньої товщі центральної частини Українського щита

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
До найдавніших товщ центральної частини Українського щита прийнято відносити інтракрустальні породи Дністровсько-Бузького блоку, зокрема гнейси, що входять до хощевато-заваллівської світи. М. П. Щербак і колеги визначають реперну величину віку 3,65 млрд. років.
Опис
Ключові слова
акцесорні кластогенні циркони, Український щит
Бібліографічний опис
Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою (до 110 річниці від дня народження академіка АН УРСР Семененка Миколи Пантелеймоновича): зб. тез наук. конф. з міжнар. участю (Київ, 17-18 листоп. 2015 р.) / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка ; [редкол.: О. М. Пономаренко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015.
DOI
ORCID:
УДК