Інвестиційно-інноваційна політика України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Проблемі підвищення конкурентоспроможності економіки України, яку без впровадження інновацій вирішити неможливо, приділяється чимраз більше уваги не тільки з боку вчених, а й державних і громадських діячів. Занепокоєння викликано тим, що останнім часом глобальний індекс конкурентоспроможності України впав на 11 позицій; Україна опинилася на 84 місці в ряду 148 держав. Продовжується падіння промислового виробництва (на 5,6 % за 9 місяців 2013 р,). Погіршується структура економіки, скорочується частка галузей, від яких залежить технічний прогрес і особливо машинобудування.
Опис
Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",28-29 березня 2014 р. / гол. редкол.: Н. Л. Кусик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Букаєв В.В., 2014 .
Ключові слова
конкурентоспроможність економіки України, управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку, ринкова економіка, функціонування та стимулювання екологічного підприємництва
Бібліографічний опис
Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",28-29 березня 2014 р.
DOI
ORCID:
УДК