Визначення походження дітей за законодавством України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Народження фізичної особи з правової точки зору є юридичним фактом, з яким правові норми пов'язують виникнення різноманітних правовідносин. Факт народження дитини породжує виникнення біологічного та морального зв'язку між нею та її батьком і матір'ю. Юридичне значення факт народження набуває тільки з моменту його державної реєстрації в органах РАЦС. Саме тоді діти визнаються дітьми своїх батьків не тільки біологічно, а й юридично.
Опис
Ключові слова
визначення походження дітей, законодавство України, народження фізичної особи
Бібліографічний опис
Життя І. В. Шерешевського як духовна єдність між поколіннями юристів : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народж. (13 груд. 2008 р.) / Одеська національна юридична академія, Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова, Міжнародний гуманітарний ун-т ; заг. ред. Є. О. Харитонов. – Одеса : Фенікс, 2008.
DOI
ORCID:
УДК