Бюджетні установи: оподаткування земельним податком та екологічним податком

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У податковому законодавстві України, постійно відбуваються зміни та коригування тих чи інших пунктів закону. Тому питання сплати податків завжди є актуальне. Важливо слідкувати за такими змінами бюджетним установам, тому що вони не завжди попадають під загальні умови оподаткування. Далі розглянемо особливості оподаткування бюджетних установ земельним та екологічним податками. Спершу розглянемо земельний податок та особливості його сплати бюджетними установами.
Опис
Ключові слова
земельний податок, бюджетні установи, екологічний податок, оподаткування
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 79-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (27-28 квіт. 2023 р., м. Одеса) / відп. ред. О. В. Побережець; ред. кол.: А. Л. Святошнюк, Т. В. Степанова та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
DOI
ORCID:
УДК