Динаміка дохідності інвестицій в країнах Північної Європи, на прикладі Данії і Норвегії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Для кожної країни світу характерна своя система взаємодії з іншими країнами на регіональному і глобальних рівнях. Міжнародні потоки капіталу мають значні вигоди для економік у всьому світі. Країни із здоровою макроекономічною політикою та стабільно функціонуючими інституціями мають найбільші шанси, щоб скористатися перевагами потоків капіталу та мінімізувати ризики. Основною метою інвесторів є вкладення капіталу в ті країни, де можна отримати найбільші прибутки з найменшими ризиками. Прикладами таких країн можуть служити Данія та Норвегія.
Опис
Ключові слова
інвестиція, динаміка дохідності, Північна Європа
Бібліографічний опис
Добробут націй в умовах європейської інтеграції : зб. наук. праць 10-ї міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020.
DOI
ORCID:
УДК