Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be + – ed: Посібник з граматики сучасної англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Теоретична частина посібника висвітлює цілу низку проблем англійської структури be- + -ed, пов’язаних з її омонімічним характером. Проблеми осмис- лені по-новому і є результатом багатолітньої праці над дослідженням цієї структури. Теоретична частина завершується циклом вправ та орієнтовним списком курсових і дипломних робот. Практична частина представлена системами вправ, у основі яких лежить великий за обсягом практичний матеріал (≈ 8000 випадків вживань цієї структури). Вправи побудовані за принципом низхідної частотності лексичного наповненя структури be- + -ed та за принципом їх дистрибутивних характеристик. У кінці посібника до вправ І та ІІ частини подаються ключі. Посібник розрахований, передусім, на спеціалістів з теорії англістики: аспірантів, викладачів та студентів спеціальних вузів та факультетів, а також усіх тих, хто цікавиться теорією та практикою сучасної англійської мови.
Опис
Ключові слова
Мовні характеристики англійської структури be-, -ed, Мовленеві характеристики англійської структури be-, -ed
Бібліографічний опис
Жаборюк І. А. Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be + – ed: Посібник з граматики сучасної англійської мови. — І. А. Жаборюк, О. А. Жаборюк. - Одеса: Астропринт, 2007. — 168 с
DOI
ORCID:
УДК