Модели национальной идентификации

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статье анализируются проблемы национальной идентификации. Украинские ученые Х1Х века пытались определить национальные особенности украинского этноса на научно-теоретическом уровне. Социологические исследования позволяют понять, как происходит национальная идентификация населения в сегодняшней Украине.
У статті аналізуються проблеми національної ідентифікації. Українські вчені ХIХ століття намагалися визначити національні особливості українського етносу на науково-теоретичному рівні. Соціологічні дослідження дозволяють зрозуміти, яким чином відбувається національна ідентифікація населення в Україні сьогодні.
In the article problems of national identification are analyzed. In the XIX-th century Ukrainian scientists tried to define national peculiarities of Ukrainian ethnic group on the scientifically theoretical level. Sociological researches allow to realize what way of national identification of Ukrainian population is.
Опис
Ключові слова
национальная идентификация, модель, національна ідентифікація, модель, national identification, model
Бібліографічний опис
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету