Підготовка та захист курсових робіт студентами спеціальності 106 Географія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки містять положення щодо регламенту написання, оформлення та захисту курсових робіт. У вказівках наданий опис та характеристика основних структурних компонентів курсових робіт студентів, наведені приклади оформлення таблиць, рисунків, бібліографії тощо. Положення даних вказівок є обов’язковими для студентів спеціальності 106 Географія геолого-географічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, підготовка курсових робіт, захист курсових робіт
Бібліографічний опис
Стоян О. О. Підготовка та захист курсових робіт студентами спеціальності 106 Географія : метод. вказівки / О. О. Стоян, О. Б. Муркалов, А. В. П’яткова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 30 с.
DOI
ORCID:
УДК