Види заподіяння шкоди правопорушнику при здійсненні службових владних повноважень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський гуманітарний університет
Анотація
Здійснення службових владних повноважень як правомірний суспільно корисний вчинок, що виключає злочинність діяння характеризується заподіянням шкоди правопорушнику спеціально уповноваженою особою держави (працівником правоохоронного органу, військовослужбовцем) шляхом застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї у процесі запобігання, припинення або захисту від здійснюваного правопорушником суспільно небезпечного посягання. Стаття 36 Кримінального кодексу України (далі — КК України) характеризує право приватної особи на необхідну оборону від суспільно небезпечних посягань, якою визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання.
Опис
Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ на шляху до євроінтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 21-22 листопада 2014 р. - Дніпропетровськ : Дніпропет-ровський гуманітарний університет, 2014.
Ключові слова
заподіяння шкоди, службові повноваження
Бібліографічний опис
Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ на шляху до євроінтеграції: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.(Дніпропетровськ, 21-22 листоп. 2014 р.
DOI
ORCID:
УДК