До вироку чи після? Роздуми щодо спеціальної конфіскації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
З кінця 2015 року увага вчених і громадськості була прикута до законодавчої ініціативи щодо так званої «спеціальної конфіскації». Як стверджували автори цього законопроекту, його прийняття обґрунтовується вимогами Європейського Союзу як одного з обов’язкових пунктів Плану дій щодо лібералізації візового режиму для України, а сам закон повинен посилити боротьбу з корупцією у країні.
Опис
Ключові слова
конфіскація, вирок, суд, Конституція України
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК