Квітникарство та газони

Анотація
У методичних рекомендаціях подано вказівки щодо практичних робіт для опанування програми курсу. Методичні вказівки розроблені для студентів біологічного факультету, які ознайомлюються із історичним розвитком знань та сучасними тенденціями технологій вирощування квіткових декоративних та газонних рослин, вивчають фактори зовнішнього впливу на квітково- та листяно- декоративні рослини та газонні трави, а також знайомляться із перспективами нівелювання цих факторів або оптимізації в умовах відкритого та закритого ґрунту; а також – аспекти добору квітково-декоративних рослин, відповідно до потреб озеленення. Розраховано на студентів другого курсу бакалаврату спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» денної та заочної форми навчання, біологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова.
Опис
Ключові слова
основні морфологічні ознаки квітково-декоративних рослин, практичне використання квітково-декоративних рослин відкритого і закритого ґрунту, способи розмноження квітково-декоративних рослин, різноманіття та особливості насіння квітково- декоративних рослин, Ґрунти та ґрунтосуміші для рослин, підбір квітково-декоративних рослин для створення букетних композицій
Бібліографічний опис
Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С. Квітникарство та газони : методичні рекомендації для практичних робіт до дисципліни для студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко, Ю.С. Назарчук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 50 с.
DOI
ORCID:
УДК