Міграційна мобільність студентської молоді та її вплив на розвиток повоєнної України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проблема міграції студентської молоді є неабияки актуальною в Україні особливо в контексті останніх дев’яти років від початку збройного конфліктуросії проти України. Її масштаб, причини та наслідки вивчаються багатьма соціологічними інститутами та дослідженнями. Велика частка молодих людей полишили межі країниу пошуках кращого життя, перспектив, переслідуючи при цьому різні цілі та маючи власну мету. Дані процеси мають вагомий вплив на розвиток сучасної та повоєнної України, її економічного потенціалу, оскільки суб’єктами такої міграції є переважно люди з високою працездатністю.
Опис
Ключові слова
міграційна мобільність, студентська молодь, розвиток повоєнної України
Бібліографічний опис
Матеріали до 79–ї звітної студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекція «Соціальна робота», Підсекція «Диференціальна і спеціальна психологія», Підсекція «Практичної та клінічної психології», Підсекція «Соціальна психологія», Підсекція «Педагогічні науки» 24–28 квітня 2023 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК