Специфіка фінансової безпеки в банківській сфері

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Одним з гострих питань функціонування банківської сфери є проблеми фінансової безпеки. А так як стабільний розвиток країни напряму пов’язаний з стабільним розвитком банківської системи, то питання безпеки в банківській сфері повинні розглядатися детально і ретельно.Метою роботи є дослідження фінансової безпеки банків.
Опис
Ключові слова
банківська сфера, фінансова безпека
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми економіки : теорія і практика : зб. матеріалів 71-ої студ. наук. конф. 23-24 квітня 2015 р. м. Одеса : присвяч. до 150-річчя ОНУ імені І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин . – Одеса : Унипринт, 2015 . – 113 с.
DOI
ORCID:
УДК