Антон Рощахівський - освітянин, урядовець, політик

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У пропонованій розвідці автор ставить за мету подати читачеві біографію освітянина і політика, задля вирішення якої актуальними залишаються завдання реконструкції та інтерпретації життєвого простору А. Рощахівського. За допомогою історико-біографічного методу реконструйовано фрагмент суспільно-політичного життя Одеси у період революцій 1917 — 1919 рр. Статтю підготовлено на основі джерельного матеріалу, який здебільшого вперше вводиться у науковий обіг, значну частину якого становлять справи архівосхови­ща Одеси й періодичної преси. Оскільки біографія А. Рощахівського «обривається» у 1919 р., то дана публікація слугуватиме основою для подальшої евристичної роботи задля конструювання другої частини життєпису діяча.
Опис
Ключові слова
Рощахівський, Одеса, Новоро­сійський (Одеський) університет, революція
Бібліографічний опис
У пошуках гармонії ... : наук. зб. до 50-річчя професора Вадима Михайловича Хмарського / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України; наук. ред. та упоряд. Е. П. Петровський. – Одеса : ТЕС, 2017.
DOI
ORCID:
УДК