Науковий доробок викладачів Імператорського Новоросійського університету на сторінках газети «Одесский вестник»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет імені І. І. Мечнікова
Анотація
Дана публікація присвячена дослідженню наукової спадщини викладачів Імператорського Новоросійського університету на сторінках газети «Одеський Вісник». В результаті проведення наукових досліджень виявлено значну кількість публікацій одеських вчених різних за обсягом і інформативною наповнюваності, що дозволяє доповнити інформаційну базу щодо інтелектуальної біографії викладачів вузу в другій половині XIX ст.
Данная публикация посвящена исследованию научного наследия преподавателей Императорского Новороссийского университета на страницах газеты «Одесский Вестник». В результате проведения научных исследований выявлено значительное количество публикаций одесских ученых разных по объему и информативной наполняемости, что позволяет дополнить информационную базу относительно интеллектуальной биографии преподавателей вуза во второй половине XIX в.
This publication is dedicated to the study of the Imperial Novorossiya University Professors scientific heritage in the Odessa Herald Newspaper. The research finds a significant number of Professors' various in volume and contents publications, which enable to complete informational background with respect to the intellectual biographies of the university Professors in the second half of the 19th century.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Музейний вісник : наук.-теорет. щорічник / Запорізький обл. краєзнавчий музей ; відп. ред. Г. І. Шаповалов . – Запоріжжя, 2015
DOI
ORCID:
УДК