Загальні принципи права як джерело міжнародного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Питання щодо джерел міжнародного права, хоча й не є новим, не втрачає актуальності. Навпаки, останнім часом воно стає усе більш значущим, адже на тлі кризи у правовому регулюванн і багатьох сфер міжнародних відносин вкрай важливим є пошук нових форм об’єктивації норм міжнародного права.
Опис
Ключові слова
договір, принципи, міжнародне право
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК