Дозвільна система та господарська діяльність (точки дотику)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Проблеми визначення та співвідношення правових категорій «дозвільної системи» та «господарської діяльності» є актуальними в сучасній доктрині адміністративного та господарського права. Вони спричинені різноманітними чинниками, головними з яких є відсутність чітко визначеної дефініції «дозвільної системи», а також єдності підходів науковців до визначення кола правових відносин, які становлять реальний зміст категорій «дозвільної системи» та «господарської діяльності».
Опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
Ключові слова
господарська діяльність, дозвільна система
Бібліографічний опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК