Колоїдно-хімічні властивості емульсій та пін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Колоїдна хімія» для студентів ВНЗ, містить розділ, присвячений вивченню властивостей дисперсних систем, а саме емульсій та пін. Посібник містить також теоретичні уявлення, практичну частину та питання для самостійного контролю, дозволяє студентам більш детально вивчити особливості систем, що мають рідке дисперсійне середовище та знаходять широке використання в промисловості, медицині, фармації та побуті.Навчально-методичний посібник може бути використаний для студентів спеціальностей Фармація, промислова фармація, Хімія, Біологія.
Опис
Ключові слова
102 Хімія, хімія, колоїдна хімія, 114 Середня освіта (Хімія), 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Колоїдно-хімічні властивості емульсій та пін [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. для студентів спец. 102 Хімія, 114 Середня освіта (Хімія), 226 Фармація, пром. фармація / уклад.: О. О. Стрельцова, А. Ф. Тимчук, В. В. Менчук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 43 с. – 0,9 МБ.
DOI
ORCID:
УДК