Ногайские поселения Западного Буджака в начале XIX в. Полемические заметки по поводу монографии А. Середы «Силистренско-Очаковският еялет през XVIII - нач. на XIX в.» (София, 2009. - 262 с., илл.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Данное исследование посвящено весьма актуальной теме, поскольку история Буджака и Очаковской области в османский период остается одной из малоизвестных и слабоизученных проблем науки. Книга А. Середы обладает’ рядом достоинств, среди которых - использование для реконструкции расселения населения в крае некоторых малоизвестных картографических материалов, а также привлечение аутентичных османских источников того времени, не известных в советской и постсоветской (украинской, российской, молдавской) историографии.
Дослідження, приводом до написання якого стала монографія О. Середи, присвячено географічній локалізації поселень ногайців Західного Буджаку (роду Орумбет-оглу) на початку XIX ст., що відомі за низкою списків і картографічних джерел. Автор критично аналізує версії, що були запропоновані О. Середою, пропонує оригінальну методику та на її основі локалізує більшість цих поселень.
The article has been stipulated by O. Sereda's monograph which is dedicated to geographical localization of Western Budjak Nogais' settlements (who originated from Orum- bet-oglu family) in the early XIX century. These settlements are known for series of lists and cartographic sources.
Опис
Ключові слова
Ногайские поселения, Буджак, заметки монографии, Середа А., Ногайські поселення, нотатки монографії, Середа О., Nogay settlements, Budjak, notes of monograph, Sereda O.
Бібліографічний опис
Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я
DOI
ORCID:
УДК