Окремі аспекти удосконалення регулювання промислового зразку за законодавством україни

Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність дослідження промислового зразка, як об’єкта інтелектуальної власності зумовлена широким колом правовідносин, які виникають між учасниками цивільного обороту щодо створення, використання та розпорядженням промисловим зразком, а також його специфікою як об’єкту, адже він може бути результатом технічної та художньої творчості, що ускладнює процес реєстрації та використання, у зв’язку зі схожістю з іншими об’єктами інтелектуальної власності.
Опис
Ключові слова
регулювання промислового зразку, окремі аспекти, законодавством України
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 78-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (19–20 трав. 2022 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. В. Побережець. – Одеса : Олді-Плюс, 2022.