Стратегічний пріоритет при реалізації бюджетно-податкової політики в умовах глобалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На сучасному етапі суспільного розвитку неможливо казати про автономність певної економічної системи або розглядати її незалежно від оточення і глобальної системи господарства в цілому. Все це значно ускладнює реалізацію бюджетно-податкової політики та державне регулювання економікою в цілому. Щоб зрозуміти, які процеси розвиваються в окремій національній економіці та яким чином держава може впливати на економічну систему, необхідно розглянути аналогічні процеси в світовому масштабі.
Опис
Ключові слова
інтеграційні процеси, конкуренція, фрагментація, економіка, держава
Бібліографічний опис
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 вересня 2016 р. / / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ; відп. ред. О. В. Горняк. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 92 с
DOI
ORCID:
УДК