Домашнє читання : на матеріалі оповідань А. К. Дойля : Ч. 2

Ескіз
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
У методичних вказівках представлені завдання до оповідань видатного англійського письменника А. К. Дойля «The Speckled Band», «The Copper Beeches» та «The Red-Headed League». Методичні завдання до кожного розділу побудовані за однаковою схемою і складаються з різних типів вправ: рецептивно-комунікативних, мовно-репродуктивних, умовно-мовленнєвих, лексичних та мовленнєвих.
Опис
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Ключові слова
оповідання А. К. Дойля, домашнє читання, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька, 035 Філологія
Бібліографічний опис
Домашнє читання : на матеріалі оповідань А. К. Дойля : метод. вказівки до курсів «Основна іноземна мова (англ.)» та «Друга іноземна мова (англ.)» для здобувачів вищ. освіти ступеня «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 «Герм. мови та літ. (пер. включ.)», перша – англ. та спеціалізації 035.043 «Герм. мови та літ. (пер. включ.)», перша – нім. / уклад.: Н. М. Тхор, І. П. Попік, О. О. Калінюк ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2021. – Ч. 2. – 32 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111(076.6)