Письменные источники ведического периода

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дана стаття присвячена джерелам при вивченні ведійського періоду; детально як головне джерело авторка розглядає чотири Веди та ведичну літературу.
Данная статья посвящена источникам при изучении ведийского периода; подробно как главный источник автор рассматривает четыре Веды и ведическую литературу.
This article is devoted to the problem of sources in the study of the Vedic period; as the main source the author will consider the four Vedas and Vedic literature in details.
Опис
Ключові слова
джерела, Веди, ведична література, шруті, смріті, источники, Веды, ведическая литература, шрути, смрити, sources, Vedas, Vedic literature, the śhruti, smṛiti
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання