Аналітична токсикологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Практикум складений відповідно до програми курсу «Аналітична токсикологія». Він містить теоретичні основи хімічних і фізико-хімічних методів, методики виконання лабораторних робіт та контрольні питання до них. Може бути рекомендований для студентів природничих факультетів при підготовці до занять з навчальних дисциплін «Аналітична хімія», «Аналітична хімія довкілля з основами броматології», «Токсикологічна хімія», «Фізико-хімічні методи аналізу», «Сорбційно-спектроскопічні та тестметоди в хімічному аналізі» .
Опис
Ключові слова
практикум, аналітична токсикологія, аналітична хімія, токсикологія
Бібліографічний опис
Аналітична токсикологія : практикум для студентів ф-ту хімії та фармації / О. М. Чеботарьов, Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко, О. М. Рахлицька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 110 с.
DOI
ORCID:
УДК