Виявлення феномену неpеалістичного оптимізму в студентських репрезентаціях-проектуваннях життєвого шляху

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті показано, що феномен неpеалістичного оптимізму виявляється у репрезентаціях- проектуваннях життєвого шляху й впливає на образ бажаного майбутнього.
В статье показано, что феномен неpеалистического оптимизма проявляется в репрезентациях-проектированиях жизненного пути и влияет на образ желаемого будущего.
The article shows that the phenomenon “nonrealistic optimism” is shown in representationsprojections of a course of life and it influences an image of the desirable future.
Опис
Ключові слова
життєвий шлях, оптимізм, репрезентації-проектування, образ бажаного майбутнього, жизненный путь, оптимизм, репрезентации-проектирования, образ желаемого будущего, life course, optimism, representation-design, an image of the desirable future
Бібліографічний опис
Теорія і практика сучасної психології
DOI
ORCID:
УДК