Наукові основи обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками на вітчизняних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Однією з важливих передумов діяльності підприємства є процес постачання, що тісно пов’язаний з розрахунковими операціями, які можуть призводити до утворення зобов’язань. Через різницю у часі між моментами постачання та сплати за рахунками у підприємства виникає поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги. Від стану кредиторської заборгованості підприємства залежить його фінансова стійкість, незалежність та платоспроможність.
Опис
Ключові слова
облік розрахунків, наукові основи, підрядники, постачальники, підприємство
Бібліографічний опис
Матеріали VIІІ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально- економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів» (05 травня 2017 року, м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК