The question of historical-geographical (genetic) approach to social and geographical research (brief review)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Анотація
The question of long-known, but in a certain period of time partly "forgotten" approach to social-geographical research, specifically, genetic, historical-geographical approach are considered. The article focuses on the need to strengthen it the present time the socio-geographical researches in terms of genetic and historical-geographical approach.
Розглядаються питання застосування вже давно відомого, але в певний період частково «забутого» підходу в суспільно-географічних дослідженнях, а саме генетичного, історико-географічного підходу. В роботі акцентується увага на необхідності посилити саме в наш час суспільно-географічні дослідження з позицій генетичного та історико-географічного підходу.
Рассматриваются вопросы применения давно известного, но в определенный период времени частично «забытого» подхода в общественно-географических исследованиях, а именно генетического, историко-географического подхода. В статье акцентируется внимание на необходимости усиления именно в настоящее время общественно-географических исследований с позиций генетического и историко-географического подхода.
Опис
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.], 2011.
Ключові слова
historical-geographical approach, historical approach, historical-genetic approach, geographic approach, historical geography, history of geography, historicism in geography, Історико-географічний підхід, історичний підхід, історико-генетичний підхід, географічний підхід, історична географія, історія географії, історизм в географії, историко-географический подход, исторический подход, историко-генетический подход, географический подход, историческая география, историзм в географии
Бібліографічний опис
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків: [б. в.],2011
DOI
ORCID:
УДК