Екосистемний підхід у морському законодавстві ЄС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність дослідження законодавства Європейського Союзу щодо використання та охорони морських ресурсів і морського середовища обумовлена, перш за все, спрямованістю на стратегічний розвиток України в умовах євроінтеграції та глобалізації, на вдосконалення національної політики, а т кож правовим статусом України як Чорноморської держави і держави, більша частина річкових басейнів якої є транскордонною.
Опис
Ключові слова
морська директива, політика, Європейский союз
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК