Кодифікована вимова на сторінках “Грамматики руского язика” Я. Головацького

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Праця присвячена проблемі становлення орфоепічних норм української літера­турної мови у XIX ст. Правописна система граматики Я. Головацького (1848) була побудована значною мірою на фонетичних засадах. Тому завдяки особливо­стям правопису, а частіше всупереч йому, відбилися вимовні риси, більшість з яких стала орфоепічною нормою сучасної української літературної мови.
Опис
Ключові слова
орфоепія, рукописи, українська мова, orthoepy, manuscripts, the Ukrainian language
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis